Kansikuva

Hajautetut autonomiset organisaatiot

Julkaistu 06.07.2022

Viime vuoden lopulla lueskelin artikkelia, jossa mainittiin, että henkilöt, jotka ovat aikoinaan varanneet Ethereumin nimipalvelusta verkkotunnuksia olisivat nyt oikeutettuja saamaan uudesta perustetusta Ethereum Name Service DAO:sta tokeneita. Aluksi tämä kuulosti huijaukselta, mutta asiaan tarkemmin perehdyttyäni selvisi, että kyseessä oli ihan oikea juttu. Siispä lunastin minulle kuluneet ENS-tokenit ja myin varmuuden vuoksi osan niistä saman tien pois, kun näytti siltä, että kurssi kyseisen tokenin osalta, oli laskemaan päin. Kirjoitushetkellä voin todeta, että tokeneiden myynti vaikuttaisi olleen fiksu päätös.

DAO terminä oli minulle entuudestaan pintapuolisesti tuttu, mutta edellä mainitun kokemuksen myötä kiinnostus aihetta kohtaan kasvoi. DAO on siis lyhenne sanoista Decentralized Autonomous Organisation eli suomeksi Hajautettu Autonominen Organisaatio. Suomalainen lyhenne edellä mainitulle termille voisikin olla HAO. Perehdyin äskettäin hajautettuihin autonomisiin organisaatioihin https://ethereum.org/en/dao/ sivuston kautta ja koitan nyt selostaa lukemani perusteella, mitä nämä DAO:t oikein ovat.

Mitä ovat hajautetut autonomiset organisaatiot eli DAO:t?

Ethereum.org-sivuston selosteen mukaan hajautetut autonomiset organisaatiot ovat tehokas ja turvallinen tapa työskennellä samanmielisten henkilöiden kanssa ympäri maailman. DAO vaikuttaisi olevan uudenlainen yhteisömuoto, joka on käyttäjien omistama ja jolla ei ole keskitettyä johtoa. DAO on tapa, jolla yhteisön jäsenten varoja voidaan sitoa ja käyttää jotain tiettyä käyttötarkoitusta varten. DAO mahdollistaa myös yhteistyön tekemisen yhteisön jäsenten kesken kansainvälisesti, jopa tuntemattomien ihmisten kanssa. Hajautetun autonomisen organisaation teknisen rakenteen vuoksi sinun ei tarvitse luottaa kehenkään muuhun yhteisön jäseneen, sillä luottamus perustuu hajautetun autonomisen organisaation koodiin, mikä on julkinen ja kaikkien tarkistettavissa.

Sivustolla kehotetaan ajattelemaan hajautettuja autonomisia organisaatioita internet-natiiveina liiketoimintoina, jotka ovat kollektiivisesti jäsenien omistamia ja hallinnoimia. Lisäksi niissä on usein rahasto tai kassa, johon kenelläkään yksittäisellä jäsenellä ei ole pääsyä ilman yhteisön hyväksyntää. DAO-yhteisössä päätökset perustuvat ehdotuksiin sekä niiden pohjalta suoritettuihin äänestyksiin, jotta varmistutaan, että jokaisella äänellä on oikeus ja mahdollisuus tulla kuulluksi.

Hajautettujen autonomisten organisaatioiden jäsenyysmallit voivat vaihdella organisaatioittain, koska organisaation jäsenyys voi olla token-, osake- tai mainepohjainen. Jäsenyysmalli ja muut keskeiset osa-alueet määritetään organisaation luonnin yhteydessä koodiin, jota kutsutaan älykkääksi sopimukseksi. Älykäs sopimus tai älysopimus on hajautetun autonomisen organisaation ns. selkäranka, johon määritellään organisaation säännöt ja johon sidotaan organisaation rahasto. Käytännössä älykäs sopimus on koodinpätkä, joka julkaistaan Ethereum-lohkoketjuun ja jonka sääntöjä voidaan muuttaa julkaisun jälkeen vain yhteisön jäsenten tekemien ehdotusten ja äänestysten kautta.

Muutamia esimerkkejä hajautetuista autonomisista organisaatioista ja käyttötavoista;

  • Hyväntekeväisyys – Voit luoda hyväntekeväisyysrahaston, johon voit hyväksyä jäseniä ja vastaanottaa lahjoituksia keneltä tahansa maailmassa ja yhteisö voi päättää kuinka lahjoitetut varat käytetään.
  • Freelance-verkosto – Voit luoda urakoitsijoista koostuvan verkoston, jonka jäsenet voivat yhdistää varansa esimerkiksi toimistotilojen tai ohjelmistotilauksien hankkimiseksi.
  • Hankkeet ja apurahat – Voit luoda sijoitusrahaston, joka yhdistää jäsenien sijoituspääoman ja jonka avulla yhteisö voi äänestää hankkeista, joihin varat käytetään. Saadut rahat voidaan myöhemmin jakaa hajautetun organisaation jäsenten kesken.

Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet osakeyhtiön kanssa

Lukemani ja kokemani perusteella arvioin, että keskeiset erot hajautettujen autonomisten organisaatioiden ja osakeyhtiöiden välillä liittyvät päätöksentekomekanismeihin, päätöksentekonopeuteen sekä kirjanpitotapaan ja sen läpinäkyvyyteen.

Osakeyhtiöissä päätöksenteko voi jakaantua useisiin yrityksen sisäisiin päätöksentekoelimiin, mutta juridisesti päätöksenteosta vastaa yrityksen toimitusjohtaja, joka vastaa toimistaan yrityksen hallitukselle, jonka jäsenet puolestaan valitaan yhtiökokouksessa osakkeen omistajien hyväksyminä. Autonomisessa hajautetussa organisaatiossa toimitusjohtajaa ei ole lainkaan, vaan päätöksenteko perustuu suoraan yhteisön jäsenten ehdotuksiin ja äänestystuloksiin. Lisäksi ehdotuksia ja äänestyksiä voidaan suorittaa jatkuvasti, kun taas osakeyhtiössä osakkeen omistajat voivat käyttää äänivaltaansa vain yhtiökokouksissa äänestettävissä asioissa.

Kirjanpito osaltaan eroaa osakeyhtiön ja hajautetun autonomisen organisaation välillä siten, että osakeyhtiössä kirjanpitotapahtumat kirjataan pääsääntöisesti yksityisiin, yrityksen sisäisiin järjestelmiin, kun taas hajautetuissa autonomisissa organisaatioissa kirjanpitotapahtumat kirjaantuvat automaattisesti lohkoketjupohjaiseen julkiseen tilikirjaan. Osakeyhtiöissä tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jota usein edeltää tilintarkastus. Vastaavaa vaadetta ei kaiketi ole autonomisissa hajautetuissa organisaatioissa.

Autonomisten hajautettujen organisaatioiden hyödyt ja haitat

Autonomisten hajautettujen organisaatioiden hyötyjä voidaan arvioida olevan sen suoraa demokratiaa lisäävät ominaisuudet, päätöksenteon nopeuttaminen sekä älykkäät sopimukset, joiden avulla yhteistyötä voidaan tehdä kansainvälisesti myös tuntemattomien entiteettien kanssa.

Yrityksen perustaminen jonkun kanssa, vaatii paljon luottamusta perustamisosapuoliin varsinkin silloin, kun kyseessä on paljon rahaa, mutta on vaikea luottaa ihmiseen, jonka kanssa olet ollut esimerkiksi yhteyksissä vain internetin välityksellä. Hajautettujen autonomisten organisaatioiden avulla sinun ei tarvitse luottaa kehenkään muuhun yhteisön jäseneen, vaan hajautetun autonomisen organisaation älykäs sopimus (koodi) tarjoaa luottamuksen, mikä on julkinen ja kenen tahansa tarkistettavissa. Tämä avaa monia uusia mahdollisuuksia maailmanlaajuiselle yhteistyölle ja koordinaatiolle.

Hajautettujen autonomisten organisaatioiden huonona puolena tällä hetkellä pidän sitä, että niitä ei käsittääkseni tunnisteta lainsäädännössä, mutta ehkä tämäkin puoli selkiytyy tulevaisuudessa, jolloin mahdollisesti jatkan artikkelin kirjoittamista vielä hajautettuihin organisaatioihin liittyvällä juridisella osuudella.