Tietosuojaseloste

Päivitetty 21.08.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Klaus Iltanen
Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gmail.com.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustolla käytetään Google Analytics, Google Tag Manager sekä Google Search Console -palveluita verkkosivuston käytön analysointiin ja seurantaan. Tietoja kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäistä käyttäjää voitaisiin tunnistaa tai seurata. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miltä sivulta olet siirtynyt nettisivuille, miten, milloin ja millä laitteella olet navigoinut nettisivujani.

Näiden lisäksi Google Analytics kerää sivustoltani tietoja käynneistä ja liittää nämä tiedot sisäänkirjautuneiden käyttäjien tilejä koskeviin Google-tietoihin, jos käyttäjät ovat antaneet luvan tähän mainosten personointia varten. Tällaisia Google-tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja data Googlen kumppaneiden sivustoilta. Tietojen pohjalta kootaan nimettömiä tilastoja käyttäjien toiminnasta eri laitteilla.

3. Tietojen säilyttämisaika

Kerättyjä tietoja säilytetään Google Analytics -palvelussa 14 kuukauden ajan.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Google Analytics, Google Tag Manager sekä Google Search Console -palveluiden avulla.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolelle.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Google Analytics -palvelu käyttää evästeitä sivuston käyttöön liittyvässä tietojen keruussa. Eväste on pieni käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivun käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerrättäviin tietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä sekä palvelussa on käytetty vahvoja salasanoja ja kaksivaiheista autentikointia.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjaamispyynnöt voi lähettää rekisterinpitäjälle.

Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät linkin https://tietosuoja.fi kautta.